Ogrzewanie podłogowe

Technologia » Ogrzewanie podłogowe

Instrukcja montażu i użytkowania dla podłóg drewnianych Chapel In Between (warstwowych) na ogrzewaniu podłogowym:

Pobierz plik: Protokół wygrzewania posadzki z ogrzewaniem podłogowym
Montaż podłóg warstwowych In Between dopuszczalny jest tylko na wodnym ogrzewaniu podłogowym

INFORMACJE OGÓLNE

 • System ogrzewania podłogowego jest systemem „powolnym”. Pomieszczenie powoli osiąga odpowiednią temperaturę ale również wolniej uwalnia ciepło.
 • Bardzo ważny jest wzór ogrzewania, im bardziej stabilny tym lepiej.
 • Drewno wysusza się i kurczy się pod wpływem zbyt dużej ilości ciepła. Gwałtowne i duże wahania temperatur mogą uszkodzić deskę.
 • Dywany mogą prowadzić do nagromadzenie ciepła, co wpływa na kurczenie się i pękanie desek.
 • Na ogrzewaniu podłogowym można montować tylko warstwową podłogę Chapel In Between wykonaną z materiału inżynieryjnego (warstwowego).
 • Gwarancja obejmująca montaż podłogi Chapel In Between na ogrzewaniu podłogowym jest ważna tylko wówczas, gdy dokonano protokolarnego wygrzewania posadzki przed montażem oraz minimalne i maksymalne wartości temperatury nie zostaną przekroczone. Wartości te muszą być możliwe do udowodnienia, a potwierdzenie udostępnione do wglądu na życzenie dostawcy.
 • Podłoga może być klejona bezpośrednio na jastrych cementowy. Zaleca się stosowanie co najmniej cementu B20. Jastrych musi być stabilny, twardy (badanie twardości poprzez Pressomess: 2,0 – 3,0 N/mm2) i równy (w jedno-metrowym ciągu różnica wysokości nie może być większa niż 2 mm).
 • Radzimy używanie gruntu do podłoża i/lub płynu DPM (membrany odpornej na wilgoć), od tego samego producenta co klej.
 • Podłoga powinna być zamontowana zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce producenta chemii podłogowej.
 • Po zamontowaniu podłogi należy się upewnić, że nacisk na deski przez 24 godziny po ich przyklejeniu wynosi co najmniej 20 kg na m2.
 • Wartości techniczne
  • Wartość Rc – oporność przewodzenia ciepła deski 20mm = 0.118 m2 K/W
  • Wartość Rc – oporność przewodzenia ciepła deski 15mm = 0.088 m2 K/W
  • Przewodność cieplna deski 20mm λ = 0.17 W/mK
  • Przewodność cieplna deski 15mm λ = 0.17 W/mK

PODŁOŻE: WARUNKI PRZED MONTAŻEM NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

 • Jastrych cementowy powinien mieć co najmniej 42 dni.
 • Należy przeprowadzić wygrzewanie posadzki wg. „Protokołu wygrzewania posadzki” dostępnego u dostawcy.
 • Wypełniony i podpisany protokół musi być okazany na żądanie.
 • W tym czasie należy zadbać o dobrą wentylację w celu pozbycia się wilgoci.
 • Po zakończeniu procesu należy sprawdzić wilgotność jastrychu cementowego.
 • Maksymalna wilgotność jastrychu cementowego wynosi 1,8% (lub 3,0% przy użyciu barier paroszczelnych).
 • Maksymalna wilgotność jastrychu anhydrytowego wynosi 0,3%.

OGRZEWANIE POSADZKI PODCZAS UKŁADANIA

 • Podczas montażu temperatura jastrychu cementowego musi wynosić od 15°C do 18°C.
 • Należy utrzymać taką temperaturę, przez co najmniej 5 dni po zakończeniu montażu.
 • Maksymalna temperatura kontaktowa jastrychu cementowego wynosi 28°C.
 • Temperatura kontaktowa to temperatura powierzchni jastrychu cementowego mierzona 3 dni po ustawieniu temperatury.

OGRZEWANIE POSADZKI PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO

 • Na początku sezonu grzewczego należy podnosić temperaturę stopniowo. Max o 1 lub 2°C dziennie.
 • Maksymalna temperatura użytkowa mierzona przy posadzce nie może przekraczać 28°C.
 • Na koniec sezonu grzewczego należy obniżać temperaturę stopniowo. Max o 1 lub 2°C dziennie.
 • W celu utrzymania podłogi na stabilnym poziomie nie należy stwarzać różnic temperatur w ciągu dnia i nocy.
 • Podłoga może ulec uszkodzeniu, jeżeli temperatura jest redukowana lub podnoszona zbyt szybko.
 • Niezależnie od zastosowanego systemu grzewczego przez cały rok w pomieszczeniu musi być utrzymana wilgotność względna w granicach 45% - 60%.